1. เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 2. ภาษาท่าทาง
 3. ภาษาไทยหัวใจของชาติ
 4. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
 5. พจนานุกรม
 6. Dictionary
 7. ปริศนาร้อยกรองต่อสุภาษิต / สำนวน / คำพังเพย
 8. ใบ้คำ ฟังเพลง ( แล้วค้นหาคำต่าง ๆ ในเพลง / ข้อคิด / ความหมาย )
 9. ต่อกลอน
 10. ปริศนาอักษร
 11. อ่านแล้วคิดวิเคราะห์
 12. หนังสือที่น่าอ่าน                                                                
 13. เขียนบัตรคำ ที่มีคำที่ขึ้นต้นด้วย เช่น มะ……………
 14. ต่อคำต่อความคิด( เขียนคำ/ประโยค ไว้บนกระดาษโปสเตอร์ แล้วให้แต่ละกลุ่มมาเขียนต่อเป็นเรื่องราว ไปเรื่อย ๆ
 1. นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์
 2. เกมคณิตศาสตร์
 3. ปริศนาคณิตฯ
 4. ศิลปะกับคณิตฯ
 5. คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
 6. วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
 7. วิศวกรน้อยสื่อโฆษณา ( พลังงานหารสอง )
 8. ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
 9. สถานการณ์วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
 10. ถ้าฉันเป็นนักคณิตฯ / วิทยาศาสตร์ ฉันจะทำอะไรเพื่อประเทศไทย
 11. การค้นพบใหม่ ๆ / ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ฐาน 3 กิจกรรมสร้างชีวิตด้วยการอ่าน เน้นการนำความรู้ไปใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 1. สุขภาพ
 2. ฉลาดอ่านฉลากยาเสพติด ( โอ้อลิซ /คุณทำร้ายตัวเองทำไม / น้ำพุ )
 3. ความกตัญญู ( แม่ / วันเกิด / ปั้นมากับมือ / ความรักของต้นไม้ )
 4. หนังสือมีชีวิตหนังสือของฉันอะไรเอ่ย ( ตอบคำถาม / ตั้งคำถาม )
 5. ถ้าฉันเป็น ( สมมุติสถานการณ์ หากต้องเป็นบุคคลในสถานการณ์ หรือผู้เกี่ยวข้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร )
 6. ชีวประวัติบุคคล ที่เป็นนักอ่านแล้วประสบผลสำเร็จในชีวิตประจำวัน ( นายกฯ )
 7. วารสารที่น่าอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต ( ชีวิตต้องสู้ / เลน่า มาเรีย / ไม่ครบห้า )
 8. จิตนาการจากวรรณกรรม ( เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิด หรือวาดเป็นภาพ)
 9. สารานุกรม
 10. ประเพณีไทย
 11. มารยาทไทย
 12. ประวัติของฉันครูที่ฉันรัก
 13. หนังสือที่ฉันชอบ
 14. เที่ยวทั่วไทย
 1. เกมตัด / พับกระดาษ
 2. ภาพสวยด้วยนิ้วมือเรา
 3. วาดภาพระบายสี
 4. ปั้นงานประดิษฐ
 5. เพลง /ดนตรี

 

 

กิจกรรมยามเช้า ฤาษีดัดตน ระคนแอโรบิค

  1. เกมต่อความยาว
  2. วิวาห์เหาะ
  3. ผึ้งแตกรัง
  4. ซ่อนคำ
  5. หนังสือพิมพ์
  6. ลูกบอลแสนสนุก
  7. น้ำ บก อากาศ
  8. ฝึกยิงประตู

NEXT