http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 28 February 2024
หน้าแรก arrow กนกพงศ์ สงสมพันธ์

นักเขียนรางวัลซีไรต์
นักเขียนรางวัลซีไรต์
คำพูน บุญทวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ
คมทวน คันธนู
นิคม รายวา
ชาติ กอบจิตติ
วาณิช จรุงกิจอนันต์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ไพฑูรย์ ธัญญา
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
กนกพงศ์ สงสมพันธ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
ชีวประวัติ
    


          กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จบการศึกษาในระบบขั้นสุดท้าย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทว่าไม่จบ เลือกที่จะมีชีวิตตามแรงใฝ่ฝัน คือการเป็นนักเขียน โดยเลือกใช้ชีวิตอยู่แถบเชิงเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างสรรค์งานเขียน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีงานเขียนออกมามากมาย และเคยได้รับรางวัลซึ่งนับเป็นที่ยอมรับในวงการนักเขียนไทย คือ รางวัลซีไรต์ จากผลงานรวมเรื่องสั้นชุด “แผ่นดินอื่น” เมื่อปี 2539       
       กนกพงศ์เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 ก.พ.2549) เนื่องจากมีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ และได้เข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลนคินทร์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และได้นอนรักษาตัวอยู่ 2 วัน แพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านอาการกลับทรุดลงไปอีก ญาติๆ จึงได้นำส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง โดยแพทย์ได้นำตัวเข้ารักษาในห้อง ICU แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เนื่องจากมีอาการน้ำท่วมปอด
ผลงาน
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!