http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow คมทวน คันธนู

นักเขียนรางวัลซีไรต์
นักเขียนรางวัลซีไรต์
คำพูน บุญทวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ
คมทวน คันธนู
นิคม รายวา
ชาติ กอบจิตติ
วาณิช จรุงกิจอนันต์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ไพฑูรย์ ธัญญา
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
คมทวน คันธนู PDF พิมพ์ ส่งเมล
ชีวประวัติ   


  เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2493 ที่กรุงธนบุรี ชื่อจริง คือ นายประสาทพร ภูสุศิป์ธร การศึกษาในระดับประถม เรียนที่โรงเรียนดรุณวัฒนา ชั้นมัธยม ศึกษา ตอนต้นเรียนที่โรงเรียนวัดชิโนรส และสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ทำงานนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ หลายแห่ง ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระผลงาน


  ประเภทนวนิยาย      


เรื่องสั้นกึ่งนวนิยาย เรื่อง ทางชนะ
คำพิพากษา
หมาเน่าลอยน้ำ
พันธุ์หมาบ้า
เวลา
ประเภทเรื่องสั้น

เรื่องธรรมดา
มีดประจำตัว
นครไม่เป็นไร
รายงานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ประเภทบทภาพยนตร์

ลมหลง

แหล่งที่มา

1. วารสารสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ . (เม.ย. 2535 - มี.ค. 2536)  ปีที่ 25  ฉบับที่ 1 -2

2. มูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพ  http://www.flowersandpaperbirds.org/

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!