http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow อังคาร กัลยาณพงศ์

นักเขียนรางวัลซีไรต์
นักเขียนรางวัลซีไรต์
คำพูน บุญทวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ
คมทวน คันธนู
นิคม รายวา
ชาติ กอบจิตติ
วาณิช จรุงกิจอนันต์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ไพฑูรย์ ธัญญา
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
อังคาร กัลยาณพงศ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
ชีวประวัติ

 


เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2468 บ้านเกิดอยู่หลังวัดจันทาราท ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อเข็บ มารดาชื่อ ขุ้ม ตอนเด็ก ๆ เป็นคนสุขภาพไม่ดี ขนาดต้องนอนนิ่ง ๆ แต่หมอก็รักษาให้เดินได้ 
การศึกษา  อังคารหรือ บุญส่ง เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดจันทาราม ระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีะรรมราช จบแล้วเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ เรียนต่อที่เพราะช่าง ขั้นสุดท้ายเรียนคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เส้นทางกวี อังคาร ชอบอ่านบทกวีมาตั้งแต่เด็ก ๆ สมยเรียนชั้นประถม หลงใหลในวรรณคดีไทย ไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน ขณะเดียวกันก็มีความสนใจในทางด้านศิลปะ ชอบวาดรูปต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
 เมื่ออังคารได้พบกับ ส.ศิวรักษ์  ผู้ก่อตั้งนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์  ส.ศิวรักษ์ได้นำผลงานของอังคารพิมพิ์ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2506 และรวมเล่มเมื่อปี 2507 กวีนิพนธ์ของอังคารได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นจำนวนมาก


ผลงานของอังคารCopyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!