http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow วันสุนทรภู่

วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก
วันครู
วันกองทัพไทย
วันนักประดิษฐ์
วันแห่งความรัก
วันศิลปินแห่งชาติ
วันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันฉัตรมงคล
วันลอยกระทง
วันทหารผ่านศึก
วันอนุรักษ์มรดกโลก
วันอนามัยโลก
วันโรคเอดส์โลก
วันสุนทรภู่
วันมหิดล
วันสุนทรภู่ PDF พิมพ์ ส่งเมล

26   มิถุนายน                                                                               


           วันสุนทรภู่หมายถึง วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง  ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก
            องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั่วโลก  ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ 100 ปีขึ้นไป  ประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.      เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒธรรมระดับโลกให้ปรากฏแก่มวลชนและสมาชิกทั่วโลก
2.      เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สุทรภู่กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์  บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ส่วนมารดาสันนิษฐานว่าเป็นข้าหลวงอยู่ในพระราชวังหลัง  บิดามารดาได้เลิกร้างกันตั้งแต่สุนทรภู่เกิด  ในปฐมวัยสุทรภู่ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระราชวังหลังและได้อาศัยอยู่กับมารดา  สุทรภู่ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังและที่วัดชีปะขาว  (วัดศรีสุดาราม) ตั้งแต่เยาว์วัยสุนทรภู่มีนิสัยรักการแต่งกลอนยิ่งกว่างานอื่น  ครั้นรุ่นหนุ่มก็ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดารามในคลองบางกอกน้อย  ได้แต่งกลอนสุภาษิตและกลอนนิทานขึ้นไว้  เมื่ออายุราว 20 ปี  ในระยะนี้ได้ลอบรักกับหญิงสาวชาววังชื่อ “จันทร์” ทำให้ต้องเวรจำทั้งชายหญิง  เมื่อกรมพระราชวังหลังทิวงคตจึงพ้นโทษ  ต่อมาจึงได้แม่จันทร์เป็นภรรยา  แต่อยู่ด้วยกันไม่นานเกิดระหองระแหงด้วยสาเหตุเพราะสุนทรภู่เมาสุราเป็นนิตย์
            สมัยรัชกาลที่ 2 สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการ  ในกรมพระอาลักษณ์ 
และเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  จนได้รับแต่งตั้งให้เป็น ขุนสุนทรโวหาร เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิด  ช่วงนี้สุนทรภู่ได้หญิงชาวบางกอกน้อยที่ชื่อ นิ่ม เป็นภริยาอีกคนหนึ่ง  ต่อมาในราว พ.ศ.2364 สุนทรภู่ต้องติดคุก เพราะเมาสุราอาละวาดและทำร้ายท่านผู้ใหญ่  แต่ติดอยู่ไม่นานก็พ้นโทษเพราะความสามารถในทางกลอน  เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
            สมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ถูกกล่าวหาด้วยเรื่องเสพสุรา  และเรื่อง
อื่น ๆ จึงถูกถอดออกจากตำแหน่งขุนสุนทรโวหาร  ต่อมาก็ออกบวชที่วัดบูรณะ (วัดเลียบ) และเดินทางไปจำพรรษาตามวัดต่าง ๆ และได้รับการอุปการะจากพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ  จนพระองค์ประชวรสิ้นพระชนม์  สุนทรภู่จึงลาสิกขาบท  รวมอายุพรรษาที่บวชได้ประมาณ 10 พรรษา  สุนทรภู่ตกระกำลำบากจึงได้บวชอีกครั้งหนึ่ง  แต่อยู่ได้เพียง 2 พรรษาก็ลาสิกขาบท  และถวายตัวอยู่กับเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรร ณ พระราชวังเดิม  รวมทั้งได้อุปการะจากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพอีกด้วย
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ครองราชย์ทรง
สถาปนาเจ้าฟ้า  กรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นพระบามสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประทับอยู่วังหน้า (พระบวรราชวัง) สุนทรภู่จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  พระสุนทรโวหาร ตำแหน่งจากกรมพระอาลักษณ์ฝ่ายบวรราชวัง  ในปี พ.ศ.2394  และรับราชการต่อมาได้อีก 4 ปี ก็ถึงแก่มรณกรรมในปี  พ.ศ.2398  รวมอายุได้ 70 ปี  


 ผลงานของสุนทรภู่สามารถแบ่งเป็น 3  ประเภท


            หนังสือบทกลอนของสุทรภู่ที่ปรากฏเรื่องและต้นฉบับอยู่ใน
ปัจจุบันนี้  คือ
1.      ประเภทนิราศ
-          นิราศเมืองแกลง
-          นิราศพระบาท
-          นิราศเมืองสุพรรณ  (แต่งเป็นโคลง)
-          นิราศวัดเจ้าฟ้า
-          นิราศอิเหนา
-          นิราศพระประธม
-          นิราศเมืองเพชร
2.      ประเภทนิทาน
-          เรื่องโคบุตร
-          เรื่องพระอภัยมณี
-          เรื่องพระไชยสุริยา
-          เรื่องลักษณวงศ์
-          เรื่องสิงหไกรภพ
3.      ประเภทสุภาษิต
-          สวัสดิรักษา
-          เพลงยาวถวายโอวาท
-          สุภาษิตสอนหญิง
4.      ประเภทบทละคร
-          เรื่องอภัยณุราช
5. ประเภทสุภาษิต
-          เรื่องขุนช้างขุนแผน
-          เรื่องราชพงศาวดาร6.
6. ประเภทบทเห่กล่อม
-          เห่จับระบำ
-          เห่เรื่องพระอภัยมณี
-          เห่เรื่องโคบุตร
ที่มา : อุดม  เชยกีวงศ์.  ประเพณี 12 เดือน.  ภูมิปัญญา, 2547. 

แหล่งข้อมูลอื่น

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!