http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ลับแลแก่งคอย

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ลับแลแก่งคอย PDF พิมพ์ ส่งเมล
    อุทิศ เหมะมูล. (2552).   ลับแล แก่งคอย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .  กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์. 444 หน้า . ราคา 275 บาท  [น อ 854 ล ]           
 เป็นนวนิยายที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิต 3 ช่วงอายุคน คล้ายกับนวนิยายอัตชีวประวัติ แบ่งโคลงเรื่องออกเป็น 5 ภาค ภาคหนึ่ง กำเนิดจากเรื่องเล่า ภาคสองประวัติศาสตร์ที่เริ่มสร้าง ภาคสาม ในป่าหิมพานต์ ภาคสี่ ฌาปนกิจความจริง และภาคห้าเถ้าอังคารของความลวง ผู้เขียนใช้วิธีการเล่าเรื่องเล่าของเด็กชายย้อนไปยังอดีตรุ่นปู่ย่าตายาย ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รุ่นพ่อรุ่นแม่ เรื่อยมาจนคนรุ่นเขาเกิด ถึงปี 2535 ปีที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เด็กชายเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่น ตัวเอกของเรื่องเป็นเด็กชายที่ถูกแม่กับพ่อบุญธรรมนำไปที่วัด โดยคิดว่าเหตุที่เด็กชายมีนิสัยผิดแปลก เพราะถูกผีเข้า จึงนำไปฝากให้พระช่วยดูแลปัดเป่าเหตุร้ายทั้งมวลออกไปจากตัวเด็กชาย หลังจากนั้นเรื่องเล่าทั้งหลายจะเกิดขึ้นผ่านถ้อยคำบอกเล่าของเด็กชาย 
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!