http://library.sk.ac.th >>    Monday, 17 June 2024
หน้าแรก arrow รางวัลซีไรต์

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
รางวัลซีไรต์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
ประวัติความเป็นมาของรางวัล


     รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน รางวัลซีไรท์ (S.E.A. WRITE AWARD) ประเทศไทย โดยบริษัท สายการบินไทย จำกัดและโรงแรมโอเรียนเต็ล ได้ร่วมกันจัดตั้งรางวัลวรรณกรรมอาเซียน โดยมี เจตนารมย์เพื่อส่งเสริม นักเขียนในกลุ่มประเทศ อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรมของวรรณกรรมของภูมิภาคนี้

   รางวัลซีไรต์มีขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 การดำเนินงานรางวัลซีไรต์ในระยะเริ่มแรกนั้น มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร เป็นองค์ประธาน และมีคณะกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร ของโรงแรม และได้มอบหมายให้ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเขียน แห่งประเทศไทย จัดตั้งคณะ กรรมการคัดเลือก วรรณกรรมของ ไทย ส่วนของประเทศอื่นนั้น นายกสมาคมทั้งสองได้เจรจา ขอให้ประเทศเหล่านั้นส่งนักเขียนผู้มีผลงาน ดีเด่นเข้ามาประเทศละ 1 คน

   ในตอนแรกมีเพียง 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ปัจจุบันมี 10 ประเทศ
โดยเพิ่มประเทศบรูไน ลาว เขมร เวียดนาม และพม่า หลังจากที่องค์ประธานสิ้นชีพตักษัย ชายาหรือหม่อมงามจิต บุรฉัตร ก็เข้ารับหน้าที่แทน จากนั้นก็เป็นพระวรวงศ์เธอวิมลฉัตร ผู้เป็นพระกนิษฐา แล้วตามมาด้วยหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และหม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี มาจนถึงปัจจุบัน ประธาน คือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีการกำหนดระเบียบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการคัดเลือกและ คณะกรรมการตัดสิน
โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

  • ผู้แทนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 3 คน
  • สมาคมนักเขียน แห่งประเทศไทย 3 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
  • คณะกรรมการตัดสินมีกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วย
  • นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน 1 คน
  • นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 1 คน
  • นักเขียนหรือกวี 1 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม 3 คน
  • ประธาน เป็น คณะกรรม การคัดเลือกโดยตำแหน่ง

    นอกจากนั้นยังมีการกำหนดประเภทของวรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และบทละคร ซึ่งจะเวียน เปลี่ยนกันไป ยกเว้นบทละครยังไม่เคยมีผู้ส่งประกวด สำหรับกำหนดเวลาส่งงานแบ่งออกเป็นว่า วรรณกรรมนวนิยาย ให้ส่งภายใน 31 มีนาคม ส่วนเรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ให้ส่งภายใน 30 เมษายนของทุกปี และจะประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม ส่วนงานพระราชทานรางวัลจะจัดขึ้นภายในเดือน กันยายนหรือตุลาคม

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!