http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ลูกอีสาน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ลูกอีสาน PDF พิมพ์ ส่งเมล
         
  คำพูน บุญทวี. ลูกอีสาน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2519. 290 หน้า. ราคา 30 บาท.   (น ค)
  หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลซีไรต์ดีเด่นประเภทนิยายประจำปี พ.ศ. 2519 ของคณะกรรมการ พัฒนา หนังสือในงานสัปดาห ์หนังสือแห่งชาติผู้เขียน ซึ่งเป็นชาวอีสานโดยกำเนิดได้นำเอา ประสบการณ์และ เกร็ดชีวิตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน ออกมาเขียน เล่าชีวิตช่วงเด็กในแผ่นดิน ที่ราบสูง สะท้อนออก มาเป็นเรื่องราว ชีวิตชนบทแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่สภาวะธรรมชาติ ความสุข ความทุกข์ และการต่อสู้อย่างทรหด อดทนกับความแปรปรวนของธรรมชาตินับได้ ว่าเป็นงานเขียนที่มีค่า ต่อการศึกษาสังคม ท้องถิ่นอีสานอย่างมาก
                                              
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!