http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow เพียงความเคลื่อนไหว

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
เพียงความเคลื่อนไหว PDF พิมพ์ ส่งเมล
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. เพียงความเคลื่อนไหว. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2523. 96 หน้า. ภาพประกอบ. (895.9181 น836พ)
  รวมบทร้อยกรอง 44 บทที่เคยตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือพิมพ์หลังวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เพียงความเคลื่อนไหว เป็นชื่อกลอนบทแรก ของเล่มที่พรรณาเหตุการณ์การปะทะ กันระหว่างประชาชน กับทหาร ี้ให้เห็นความตื่นตัว ต่อความเปลี่ยนแปลง ของบ้านเมืองและ ชีวิตร่วมสมัยบทกวีที่เป็นแบบ อย่างแฝง ลักษณะพื้นบ้านไว้มาก ผู้แต่งเข้าถึงใจผู้อ่าน ความเอาจริงเอาจัง ของเขา ในการเอาตัวผูกพัน กับสังคม ความพร้อม ที่จะรับปัญหา และ ประสบการณ์ ของเพื่อนร่วมแผ่นดิน ตลอดจนสัจธรรม ความ เที่ยงธรรม เป็นบทกวีที่มีคุณค่า ประกอบด้วย ฉันทลักษณ์ หนึ่งความไพเราะอรรถรสสอง และสารทัศนคติสาม เป็นบทกวี ที่อ่าน เข้าใจง่าย การใช้ ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหว ทางความคิด บทกวี ได้ให้ คำกลอน บางเรื่องเล่าชีวิตชนบท บางเรื่อง เล่าว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดง ออกถึงอารมณ์ ให้แนวคิด ทัศนคติต่อสังคม
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!