http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ซอยเดียวกัน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ซอยเดียวกัน PDF พิมพ์ ส่งเมล
  วาณิช จรุงกิจอนันต์. ซอยเดียวกัน. กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2526. 272 หน้า. ราคา 55 บาท. (ร.ส. ว)
  หนังสือที่รวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเลือกสรรแล้วจำนวน 16 เรื่อง โดยที่เรื่องสั้น เรื่องแรก ของผู้เขียน ชื่อ "มิชิแกนเทสต์" ซึ่งเป็นเรื่องแนวขบขัน ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้นผู้เขียนกล่าวว่า เป็นเรื่อง "ซ้าย-ขวา-โศก-ตลก-ผี- กวีนิพนธ์" ทุกๆเรื่องที่นำมา รวบรวม เป็นเรื่องที่ ผู้เขียน ภาคภูมิใจที่จะเสนอแก่ผู้อ่านเช่นเรื่อง เพลงใบไม้เมืองหลวง ที่นี่มหาวิทยาลัยผาติกรรม และบ้านเรา อยู่ในน ี้...ซอยเดียวกัน และที่ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า "ซอยเดียวกัน" ก็ได้มา จาก ชื่อ ของเรื่องสั้นเรื่อง "บ้านเราอยู่ในนี้...ซอยเดียวกัน"ท้าย เล่มมีประวัติชีวิต และผลงาน ของ ผู้เขียนด้วย
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!