http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ปูนปิดทอง

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ปูนปิดทอง PDF พิมพ์ ส่งเมล
  กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์). ปูนปิดทอง. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2525. 2 เล่ม. ราคา 130 บาท (น ส)
  เป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวในสังคมไทย ส่วนใหญ่ที่มีตัวละครเอกคือ สองเมืองและ บาลี ทั้งสองคนมีปัญหาครอบครัว ที่เหมือนกันซึ่งต่างก็มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่แยกทางกัน ทั้งสองคนมีความ ข่มขื่นใจใจมากเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บาลี พยายาม ทำความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวและชักจูงให้สองเมืองลืม ความ ข่มขื่นใจในวัยเด็กให้ โอกาส แก่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยเหตุนี้สองเมืองจึงรัก บาลีและมั่นใจว่าชีวิตคู่ของเขาและเธอจะไม่ล้มเหลวเช่นเดียวกับชีวิตของพ่อแม่ เขา ตั้งใจ ว่า เขาจะเป็นพ่อแม่ที่ เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงรูปหล่อด้วยปูนทึ่ปิดทอง ซึ่งย่อม ไร้ค่า เพราะเป็นได้เพียงปูนปิดทองเท่านั้น
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!