http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ปณิธานกวี

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ปณิธานกวี PDF พิมพ์ ส่งเมล
  อังคาร กัลยาณพงศ์. ปณิธานกวี. กรุงเทพฯ : กะรัต, 2529. 126 หน้า. ราคา 44 บาท. (895.911 อ)
  ได้รวมกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ แต่ละบทร้อยกรอง ด้วยคำประพันธ์ ที่มีลักษณะ เฉพาะ ตัวของผู้เขียนซึ่ง รักความอิสรเสรี รักธรรมชาติ และเป็นศรัทธา ในรส พระธรรม บทประพันธ์ทุกบท จะสะท้อนชีวิต วิญญาณ คติชีวิต ปรัชญา และสัจธรรม ด้วย กลวิธี ของศิลป " ปณิธานกวี " เป็นบทประพันธ์บทหนึ่งที่ผู้เขียน ได้ฝากความ คิดแก่ผู้อ่านว่า " แย่งแผ่นดินอำมหิต คิดแต่ฆ่าเพราะ กิเลสบ้าหฤโหดสิงซากผีลืมป่าช้า คุณธรรม ความดี เสียศรีสวัสดิ์ค่าแท้วิญญาณฯ อีกทั้งทางมูลนิธ ิเสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป ยกย่อง ให้อังคารเป็น " กวีดีเด่น " เมื่อปี 2515 และ" ปณิธานกวี " มีภาพ ประกอบงดงาม โดย ผู้เขียน และมีภาคผนวก สัมภาษณ์ชีวิต และ ผลงาน อีกด้วย
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!