http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ก่อกองทราย

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ก่อกองทราย PDF พิมพ์ ส่งเมล
  ไพฑูรย์ ธัญญา. ก่อกองทราย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กกรุงเทพฯ : นาคร, 2530. 175 หน้า. ราคา 38 บาท. (ร.ส. ธ)
  เรื่องสั้นชุดก่อกองทรายประกอบด้วยเรื่องสั้นรวม 12 เรื่อง เป็นงานของไพฑูรย์ ธัญญา มีลักษณะ ี่แสดงให้เห็นถึงชีวิต และธรรมชาติ ของมนุษย์ ที่เป็นสากล ดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลกพึง จะเป็นและในขณะเดียวกัน ก็มีสีสัน ของท้องถิ่น และ ความเป็น ไทยทั้งในด้านถ้อยคำและการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่อง เนื้อเรื่อง มีความ หลากหลาย แสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆ ของชีวิตหลายเรื่อง เช่น คนบนสะพาน บ้านใกล้เรือนเคียง และเพื่อนบุณย์ ได้สะท้อน ธาตุแท้ ของคน ส่วนเรื่อง คำ พยากรณ์ และนกเขาไฟ ได้เน้นความคิดความ เชื่อของคน ในชนบท ที่แสดง ถึงสัจธรรม ของชีวิตโดยแท้จริง ตลอดจนถึงสำนวน ที่ใช้สามารถ ให้ผู้ อ่าน ได้สัมผัส อย่างสมจริง เช่น หากก่อกองทรายให้สูงเท่า เจดีย์ในวัด มันคงจะ ไม่พังง่ายๆถึงพังก็ไม่หมดเพราะทรายไม่เคยหมด
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!