http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ตลิ่งสูงซุงหนัก

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ตลิ่งสูงซุงหนัก PDF พิมพ์ ส่งเมล
  นิคม รายยาว. ตลิ่งสูงซุงหนัก. กรุงเทพฯ : ตันมาก, 2527. 192 หน้า. ราคา 28 บาท. (น น553ต)
  คำงายเป็นควาญช้างของพลายสุดเขารักพลายสุดมากเพราะเคยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็ก แต่เนื่อง จากความจำ เป็นในครอบครัวเขาจึงต้องเสียพลายสุดไปเมื่อมาพบพลายสุดอีกครั้งหนึ่งเขา ก็พบว่า พลายสุดได้ สูญเสียงาไปหมดเหลือแต่งวงที่ใช้งัดและยกซุงนอกจากจะเป็นควาญช้างแล้วคำ งายยัง แกะสลักช้าง ไม้ได้ด้วยแต่เขาไม่ชอบงานนี้ตอนจบของเรื่องเขาได้ตกลงกับนายของ เขาโดยเอา ช้างไม้เกาะสลักแลกกับพลายสุดแต่ทั้งคำงายและ พลายสุดไม่มีโอกาสที่จะได้พบความสุข อย่างแท้จริง เพราะขณะ ที่กำลัง ขนซุงขนาดหนักพลาดสุดได้พลาดท่าตกจากตลื่งสูงทั้งสองเสียชีวิตพร้อมกันผู้เขียน ต้องการจะเน้นให้เห็นว่าคนส่วนมากชอบติดอยู่กับซากมากกว่าสิ่งมีชีวิตและทุกคนมีการเกิดและ การตาย อย่างละหนึ่งครั้ง เท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งนั้นเรา ต้องหาเองชีวิตคือการรับส่วนแบ่งที่ต้อง เฉลี่ยกันไม่ ว่า ความทุกข ์ความสุขความดีความเลวแต่ละคนมักจะแย่งกัน จะรับความดีไว้มากกว่าส่วน ด้านไม่ดี ไม่ อยาก ยอมรับกัน
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!