http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow อัญมณีแห่งชีวิต

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
อัญมณีแห่งชีวิต PDF พิมพ์ ส่งเมล
  อัญมณี (นามแฝง). อัญมณีแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : คมบาง, 2533. 239  หน้า. ราคา 60 บาท. (ร.ส.อ)
  อัญมณีแห่งชีวิตเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนได้มาจากประสบการณ์ของ ตนเองบ้าง จากคำบอก เล่าบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจกิเลส อารมณ์ความรัก ความกลัวและความ ชิงชัง สิ่ง เหล่านี้ จะอยู่ในตัวละครในเรื่องที่เผชิญกับความทุกข์ที่มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างผู้เขียน จะมีวิธีจัดการ กับ เหตุกาารณ์นั้นๆอย่างไรและตัวอย่างไรในเรื่องขอทาน ก็อยากให้ผู้อ่านตัดสินว่าตากุลและยาย เหล่าเป็นขอ ทานหรือ คนที่อยู่รอบข้างของเขา เป็นขอทานกันแน่
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!