http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน PDF พิมพ์ ส่งเมล
 มาลา คำจันทร์. เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณาธร, 2534. 109 หน้า. ราคา 45 บาท. (น จ)  
 เป็นนวนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้สหญิงล้านนาฉะนั้นภาษาที่ใช้จะเป็นล้านนา ส่วนใหญ่ เพื่อ ให้เหมาะสมกับ เนื้อเรื่องแต่ผู้เขียนได้บอกความหมาย ของคำ เหล่านั้น ไว้ด้วย โครงเรื่อง เป็นเรื่องของ เจ้าหญิงล้านนาที่ต้องโดน บังคับให้แต่งงาน กับผู้ชายที่นาง ไม่ได้รัก แต่นางมีความศรัทธา ในองค์พระธาตุอินทร์แขวน นางจึง เดินทาง ไป มัสการ และอธิาฐานว่า ถ้านาง จะสมหวังในความรัก ก็ขอให้นางลอด พระธาตุ ไม่ได้แต่ถ้านางจำเป็นต้องแต่งงาน กับ ชายที่ไม่ได้หมายปอง ก็เป็นว่านาง ลอด พระธาต ุไม่ได้ในตอน จบนั้นนางไม่ สามารถ ลอดได้ จึงได้ปฏิสังขรณ์องค ์ พระธาตุนั้น และ ตัดสินใจแต่งงานกับชาย ที่ไม่ได้หมายปอง
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!