http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ครอบครัวกลางถนน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ครอบครัวกลางถนน PDF พิมพ์ ส่งเมล
  ศิลา โคมฉาย. ครอบครัวกลางถนน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536. 143 หน้า. ราคา 55 บาท. (ร.ส. ว619ค)
 รวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนใช้ความหลักแหลมแยบยลสร้างสรรค์งานขึ้นจากความเข้าใจชีวิตและสังคม รอบตัว มีลีลาการเขียน ที่สมบูรณ์ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ ใช้สำนวนโวหารที่ สร้างบรรยากาศ และจินตภาพทำ ให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ของตัวละครได้อย่างแนบเนียน นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้น อีก 12 เรื่องด้วยกัน ส่วนใหญ่แสดงภาพชีวิต ของคนชั้นกลาง  ใน เมืองหลวง ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรน ท่ามกลาง ความผันแปรของสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนได้ดึง ปัญหาต่างๆ หลากหลาย แง่มุมมาร้อยเป็นเรื่องราวที่สะท้อน สภาพชีวิต ของคนในสังคมปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญ กับปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจและการเมือง ู้เขียนได้สร้างสรรค์ ภาพชีวิตด้วยภาษา ที่กระชับ ก่อให้เกิด จินตนาการ ทำให้รู้สึกสะเทือนใจ และสำนึกถึงบทบาท ของตนเองในฐานะ สมาชิกของสังคม 
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!