http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ม้าก้านกล้วย

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ม้าก้านกล้วย PDF พิมพ์ ส่งเมล
  ไพรรินทร์ ขาวงาม. ม้าก้านกล้วย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2538. 136 หน้า. ราคา 60 บาท. (895.9181 พ987ม)
  รวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมือง ด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิต ที่ดีกว่าและได้กลาย เป็นพลัง สำคัญ อันสร้างสรรค์ สังคม ผู้เขียนใช้กลวิธี ทางวรรณศิลป์สร้าง ความ กลมกลืน ของรูปแบบและเนื้อหาด้วยการสรรค์ กวีโวหารและลำนำแห่งเสียง ถ่ายทอด อารมณ์ สะท้อนใจให้ผู้อ่านได้ร่วมรับความรู้สึกนึกคิด และสาระที่สื่อ อย่างสมบูรณ์ งดงาม
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!