http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน PDF พิมพ์ ส่งเมล
  วินทร์ เลียววาริณ. ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540. 437 หน้า. ราคา 155 บาท. (น ว617ป)
 เป็นนวนิยายประเภทบันทึกเหตุการณ์จริงของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในระยะเริ่ม เปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2535 ผู้เขียนใช้จินตนาการสร้างตัวละครเอกขึ้น 2 ตัวเป็น แกนกลาง ร่วมรับรู้เหตุการณ์เฝ้า ดูวิกฤตการณ์ต่อสู้ทางการเมือง โดยกำหนด ให้ตัวละครตัวหนึ่ง เป็นผู้อยู่ในระบบ และตัวละครอีก ตัวหนึ่งอยู่นอกระบบ ตัวละครทั้งสองตัว ต่างต่อสู้เพื่อประชาธิป ไตยตาม อุดมการณ์ของตน ภายในกรอบจำกัดและเงื่อนไขของสังคม แต่ผลสุดท้าย เมื่อล่วงกาลผ่านวัย ผ่านประสบการณ ์ที่เข้มข้น ขมขื่นมายาวนาน ทั้งสองต่างยอมรับว่าแม้จะอยู่บนวิถีทางที่เป็นเส้นขนาน กันก็ตาม แต่ก็มุ่งร่วมกัน ไปสู่ อุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!