http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow บ้านเก่า

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
บ้านเก่า PDF พิมพ์ ส่งเมล
  โชคชัย บัณฑิต. (2544). บ้านเก่า. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย (895.9181ช813บ)
  เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคน ในชนบทที่กำลัง เปลี่ยน ไปพร้อมกระแสบริโภค นิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความแตกต่าง ระหว่าง สังคมเมือง และสังคมชนบท คุณค่าทางจิตใจและคุณค่า ทางวัตถุ ที่กำลังเป็นปัญหา หลักที่สำคัญ บ้านเก่า ได้นำเสนอเรื่อง คุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ โดยผ่านทางมุมมอง ของบทกวี ที่เกิดจาก การมอง สังคมและการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ผู้แต่งได้ พบเห็นมา โดยที่ ผู้เขียน ได้นำภาพบ้าน เก่าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ดั่งเดิมเป็นพื้นฉาก และกระแส บริโภคนิยม และเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาลบภาพทีละน้อย กวีนิพนธ์ เรื่องบ้านเก่าของ โชคชัย บัณฑิต ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรท์)
ประจำปี พ.ศ. 2544 ซึ่งผู้แต่งได้พยายาม สื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพบ้านเมือง ที่กำลัง เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันผ่านบทกวีได้อย่างชัดเจน
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!