http://library.sk.ac.th >>    Wednesday, 20 October 2021
หน้าแรก arrow เจ้าหงิญ

รางวัลซีไรต์
รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล
ประวัติความเป็นมา
ลูกอีสาน
เพียงความเคลื่อนไหว
ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
คำพิพากษา
นาฏกรรมบนลานกว้าง
ซอยเดียวกัน
ปูนปิดทอง
ปณิธานกวี
ก่อกองทราย
ตลิ่งสูงซุงหนัก
ใบไม้ที่หายไป
อัญมณีแห่งชีวิต
เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
มือนั้นสีขาว
ครอบครัวกลางถนน
เวลา
ม้าก้านกล้วย
แผ่นดินอื่น
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
ในเวลา
สิ่งมีชีวิตเรียกว่าคน
อมตะ
บ้านเก่า
ความน่าจะเป็น
ช่างสำราญ
แม่น้ำรำลึก
เจ้าหงิญ
รายชื่อหนังสือ
ความสุขของกะทิ
ลับแลแก่งคอย
โลกในดวงตาข้าพเจ้า
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
ลับแลแก่งคอย
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
เจ้าหงิญ PDF พิมพ์ ส่งเมล
  บินหลา สันกาลาคีรี. (2548). เจ้าหงิญ. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ: มติชน (ร.ส. บ 331 จ)
  เป็นวรรณกรรมเป็นเภท รวมเรื่องสั้น ที่ผสมผสานระหว่างโลกของนิทาน และความเป็นจริง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอ ในรูปแบบ ของนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเรียนรู้ประสบการณ์ ทางอารมณ์ การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การแสวงหา ความสุข ของชีวิต แต่ด้วยความเขลา มนุษย์จึงดิ้นรน และหลงอยู่ในมายา และในที่สุดมนุษย์ก็จะเลือกที่จะไปสู่ชีวิตที่เรียบง่าย  ผู้เขียน นำเสนอ นิทาน 8 เรื่อง ซ้อนกันเป็นเรื่องยาว โดยสร้างตัวละครที่หลากหลาย ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ แต่ตอนท้ายมาบรรจบ กันด้วยดี
Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!