http://library.sk.ac.th >>    Monday, 17 June 2024
หน้าแรก arrow เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นักเขียนรางวัลซีไรต์
นักเขียนรางวัลซีไรต์
คำพูน บุญทวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ
คมทวน คันธนู
นิคม รายวา
ชาติ กอบจิตติ
วาณิช จรุงกิจอนันต์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ไพฑูรย์ ธัญญา
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซีไรต์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
  ชีวประวัติ

 เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2443 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายสมบัติ และนางสมใจ พงษ์ไพบูลย์ ประกอบอาชีพค้าค้า และทำนา เป็นบุตรคนโต มีน้องร่วมสายโลหิต 4 คน วัยเยาว์ ได้รับการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดบ้านทวน ในอำเภอ พนมทวน เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยม ที่โรงเรียนวิสุทธิรังษี ที่อำเภอพนมทวน และเรียนต่อมัธยมเจ็ดและแปดที่โรงเรียนทวีธาภิเษก เรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2502- 2508 พอเรียนจบ ได้บวชเรียนตามหลักของพุทธศาสนา ถึง 10 เดือน หลังจากสึกออกมามาทำหนังสือ “วิทยาสาร” 2 ปี หลังจากนั้นมาเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ จังหวัดปัตตานี สอนได้ 1 ปี ก็ลาออก และมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ จนถึงปัจจุบัน ในหน้าที่ ทำหนังสือรายสัปดาห์ของธนาคาร ชือ”วารสารพนักงานสวัมพันธ์“ และหนังสือราย 3 เดือน ชื่อ”บัวหลวง”


     ผลงาน      
    เริ่มเขียนร้อยกรอง ตั้งแต่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชุมนุมวรรณศิลป์ ของสโมสรนักษึกษา มหาวิทยาลัยงานเขียนส่วนใหญ่เป็นกลอน และบทความ สารคดี ผลงานกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียง คือ

  •      ผลงานประเภทกลอน  

อาทิตย์ถึงจันทร์ (2516) ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเมื่อปี 2516 ของธนาคารกรุงเทพ

ชักม้าชมเมือง (2521) ไดรับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2521

เพียงความเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลซีไรท์ ปี 2523

คำหยาด บทกลอนบางชิ้นคัดสรรให้รวมพิมพ์ในหนังสืออ่านประกอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     ผลงานประเภทร้อยแก้ว  

ที่นี่ขัดข้องหนอ (2518)

ดาบที่หมกอยู่ในจีวร (2520)

ความคิดในดอกบัว (2522)

เจ้าประคุณเอ๋ย (2522)

บังอบายเบิกฟ้า (2522)

ฝึกฟื้นใจเมือง (2523)

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!