http://library.sk.ac.th >>    Saturday, 20 April 2024
หน้าแรก arrow ไพฑูรย์ ธัญญา

นักเขียนรางวัลซีไรต์
นักเขียนรางวัลซีไรต์
คำพูน บุญทวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ
คมทวน คันธนู
นิคม รายวา
ชาติ กอบจิตติ
วาณิช จรุงกิจอนันต์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ไพฑูรย์ ธัญญา
กนกพงศ์ สงสมพันธ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ
ไพฑูรย์ ธัญญา PDF พิมพ์ ส่งเมล
 

ไพฑูรย์ ธัญญา เป็นนามปากกาของธัญญา สังขพันธานนธ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2499  ที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาสนชัย จังหวัดพัทลุง บิดาชื่อชู มารดาชื่อคลี่ สังขำพันธานนท์ การศึกษา ได้ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยาลันครูสงขลา จบปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒพิษณุโลก
 

ธัญญาเริ่มอาชีพครูระยะแรกสอนที่บ้านเกิด ต่อมาย้ายจากบ้านเกิดไปสอนอีกหลายแห่ง ก่อนที่จะเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเขียน ธัญญาเริ่มเขียนเรื่องสั่น และบทกวีตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูสงขลา ผลงานที่สร้างชื่อเสียงเรื่องแรกเป็นเรื่องสั้นชื่อดอกไม้ที่เธอถือมา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากวารสารประชาบาล ต่อมาปี พ.ศ.2526 เรื่องสั้นชือ ชีวิตแลัเลือดเนื้อ ได้รับรางวัลประกวดเรื่องสั้นโครงการหอสมุดครูเทพ เท่ากับเป็นการตอกย้ำให้ธัญญาย่างก้าวนบถนนเรื่องสั้นได้อย่างได้มั่นใจยิ่งขึ้น สำหรับนามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา นั้น เริ่มใช้เขียนเรื่องสั้นเรื่องแรก

Copyright © 2006 by Suankularb Wittayalai School Library, All right reserved.
เว็บไซต์นี้ควรชมด้วยโปรแกรม Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024x768 มากที่สุด
อาคารศาลาพระเสด็จ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-222-6701, 02-222-4196 ต่อ 401
Top!