รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 08 ปี 2017
วัฒน์ระวี. โฮจิมินห์ = Ho Chi Mind. / วัฒน์ระวี. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 160 หน้า
มัณฑิรา. พระเจ้าเฟรเดริคมหาราช = Frederick the Great. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 203 หน้า
มัณฑิรา. วินสตัน เซอร์ชิล = Sir Winston Leonard Spencer. Churchill / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 171 หน้า
มัณฑิรา. ไอเซนฮาวร์ = Dwight D. Eisenbower. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558
มัณฑิรา. เจงกีข่าน = Genghis Khan. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 187 หน้า
ซีซาร์, จูเลียส. จูเลียส ซีซาร์ = Julius Caesar. / ซีซาร์, จูเลียส. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 179 หน้า
มัณฑิรา. จอห์น เอฟ เคนเนดี = John Fitzgerald Kennedy. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 204 หน้า
วิทยากร เชียงกูล. ทำไมควรอ่านคาร์ล มาร์กซ์ : บทวิพากย์เศรษฐศาสตร์การเมืองแรงงานรับจ้างและทุน / วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 195 หน้า
มัณฑิรา. ซุน ยัตเซ็น = Sun Yat Sen. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 131 หน้า
มัณฑิรา. อเล็กซานเดอร์มหาราช = Alexander the Great. / มัณฑิรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558