รายการทรัำพยากรใหม่ ประจำเดือน 03 ปี 2018
อาคากาวะ จิโร่. Under Study รักลวงตาย / อาคากาวะ จิโร่. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2554. 221 หน้า
อาคากาวะ จิโร่. Negative มายาฆาตกรรม / อาคากาวะ จิโร่. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2550. 268 หน้า
อาคากาวะ จิโร่. เรื่องเล่าจากสาวช่างฝัน / อาคากาวะ จิโร่. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2251. 247 หน้า
อาคากะวะ จิโร่. Home Sweet Home รอยฆาตกรรม / อาคากะวะ จิโร่. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2552. 308 หน้า
อาคากาวะ, จิโร่. ปริศนาสวนปีศาจ / อาคากาวะ, จิโร่. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2560. 261 หน้า
สลิดา มหันต์เชิดชูวงศ์. หนังสือเล่มที่ก้าว / สลิดา มหันต์เชิดชูวงศ์. กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560. 203 หน้า
พรพรรณ อินทรประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ]. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ / พรพรรณ อินทรประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง), 2553. 72 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานปณิธานรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานปณิธาน รัชกาลที่ 9 : โรงเรียนตามพระราชประสงค์และโรงเรียนในพระชูปถัมภ์ / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : สังคมพัฒนา ประชาสุขใจ / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เล่ม 10 / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : สารานุกรม และวรรณกรรมภาษา / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : การศึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เล่ม 5 / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันท์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : การพัฒนาคนและพัฒนาชาติ / อนันท์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : เกษตรทฤทษฎีใหม่ / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : อาชีพเกษตรกรรม เล่ม 8 / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : การอนุรักษ์และการพัฒนาการประมง แลปศุสัตว์ เล่ม 9 / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : โครงการพัฒนาตามพระราชดำริทางด้านการเกษตร / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : พระบรมโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเกษตร / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : ทรัพยากรดิน / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาณ รัชกาลที่ 9 : ทรัพยากรน้ำ / อุดม เชยกีวงศ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แฮนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ทรัพยากรป่าไม้ / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์ บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : โครงการพัฒนาตามพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติ / อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระราชประวัติ พระเกียรติยศ พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 / ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อุดม เชยกีวงศ์. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข / อุดม เชยกีวงศ์. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข / อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านสาธารณสุข โรคติดต่อร้ายแรง / อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพ ด้านการธารณสุข / อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ / อนันต์ โพธิกุล, ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 :พระอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 115 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดิน (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคม / ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับพลังงาน-พลังงานทางเลือก / ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ / ธนิตศักดิ์ อัครพงศ์ศิริ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงาน / ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย / ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : กับการพัฒนาพลังงานไทย / ปรีชา กสินธุ์, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ฐิติพันธ์ จันทร์หอม, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ / ฐิติพันธ์ จันทร์หอม, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
วาสนา บุญสม, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและการประพันธ์ / วาสนา บุญสม, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
-. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี / -. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
เพชรวดี มากแก้ว, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านศาสนา / เพชรวดี มากแก้ว, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 114 หน้า
ยุทธพงษ์ สีมายา, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา / ยุทธพงษ์ สีมายา, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. สืบสานพระราปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระเกียรติคุณเกริกไกร / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่ม 1 / ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่ม 2 / ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่ม 3 / ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน / ดลพร มงคลเจริญโชติ, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระอิสริยยศ พระเกียรติยศจากต่างประเทศ / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. นครปฐม : ไซเบอร์บุ๊คส์ แอนด์ ปรินท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 เรียนรู้การทรงงานโครงการพระราชดำริ / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 116 หน้า
ถนัด ม่วงมณี, ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : แนวทางและหลักการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ถนัด ม่วงมณี, ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : พระราชจริยวัตรในด้านคุณธรรม จริยธรรม / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : คำสอนพ่อ / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 116 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : หลักการทรงงาน / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 119 หน้า
อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 : หลักการทรงงานของในหลวง ร.6 / อนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต., ผู้เรียบเรียง. นครปฐม : ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์, 2560. 116 หน้า
วิชัย ตระกูลพัฒนากร และจุรีรัตน์ ตระกูลพัฒนกร. พระอภัยมณี ตอน ลี้ภัยเมีย / วิชัย ตระกูลพัฒนากร และจุรีรัตน์ ตระกูลพัฒนกร. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2547. 128 หน้า
กิตตินันท์ แย้มเผือก. พระอภัยมณี ตอน ผลึกกับลังกาศึกสายเลือด / กิตตินันท์ แย้มเผือก. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2556. 127 หน้า
ประสพสุข พันธ์ลีลา. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครบุกเมืองการเวก / ประสพสุข พันธ์ลีลา. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2552. 128 หน้า
ประสพสุข พันธ์ลีลา. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครผจญชีเปลือยกำมะลอ / ประสพสุข พันธ์ลีลา. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2548. 128 หน้า
ประสพสุข พันธ์ลีลา. พระอภัยมณี ตอน ศึกเมือผลึก / ประสพสุข พันธ์ลีลา. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2556. 128 หน้า
วิชัย ตระกูลพัฒนกร และจุรีรัตน์ ตระกูลพัฒนกร. พระอภัยมณี ตอน สินสมุทร / วิชัย ตระกูลพัฒนกร และจุรีรัตน์ ตระกูลพัฒนกร. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2547. 128 หน้า
ประสพสุข พันธสีลา. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครผจญทัพผีดิบ / ประสพสุข พันธสีลา. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2547?]. 128 หน้า
-. พระอภัยมณี ตอน ผีเสื้อสมุทร / -. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2547?]. 128 หน้า
-. พระอภัยมณี ตอน เรียนวิชา / -. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2547?]. 128 หน้า
-. พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร / -. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2547. 128 หน้า
-. สิงหไกรภพ เล่มหนึ่ง / -. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2557. 128 หน้า
-. สิงหไกรภพ เล่มจบ / -. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2557. 128 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน หุ่นยนต์อัจฉริยะแลภารกิจพิชิตอวกาศ / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559. 191 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน ท้าทดลองวิทยาศาสตร์และไขปัญหาโรคภัยใกล้ตัว / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560. 207 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน ท่องดินแดนไดโนเสาร์และเหล่าสัตว์ยุกดึกดำบรรพ์ / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559. 143 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน ไขปริศนาสัตว์โลกน่ารู้ / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559. 175 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน ยานพาหนะพาตะลุยเมืองมหาสนุก / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559. 207 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน สำรวจภูมิศาสตร์และมหาสมุทรสุดพิศวง / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559. 207 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน มหัศจรรย์ร่างกายของเราและโภชนาการน่ารู้ / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ. 207 หน้า
เสี้ยวเจียงหนาน. Plants VS Zombies 2 ตอน ท่องโลกดาราศาสตร์และกระเทาะโจทย์คณิตศาสตร์มหาสนุก / เสี้ยวเจียงหนาน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560. 207 หน้า
-. สังข์ทอง / -. กรุงเทพฯ : ออนป้า, -. 1 แผ่น
-. พระยาพิชัยดาบหัก / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
. ไมเคิล แจ็คสัน อมตะราชาเพลงป๊อป+ /
-. ไมเคิล แจ็คสัน อมตะราชาเพลงป๊อป / -. กรุงเทพฯ : เอส ทีจี มัลติมีเดีย, 2009. 1 แผ่น
-. เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ : David Copperfield An intimato Evening of Grand Lllusion. / -. กรุงเทพฯ : ELEPHANT MEDIA LINK., -. 1 แผ่น
-. สมเด็จพระศรีสุริโยทัย / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร วีรสตรี เมืองถลาง / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. วีรสตรีไทย ท้าวสุรนารี / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. พันท้ายนรสิงห์ / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก / -. กรุงเทพฯ : CENTURY., -. 1 แผ่น
-. ประวัติเหมาเจ๋อตุง / -. กรุงเทพฯ : Gentury., -. 1 แผ่น
-. ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ กับท่าน ว ชิรเมธี / -. เชียงราย : สำนักฯ, 2558. 1 แผ่น
-. เรื่องจริงของมาร์โค โปโล / -. กรุงเทพฯ : CENTURY., 2005. 1 แผ่น
-. พระเจ้าซาร์ แห่งรัสเซีย / -. กรุงเทพฯ : ST, -. 1 แผ่น
-. นอสตราดามุส บุรุษหยั่งชะตาโลก / -. กรุงเทพฯ : STG MULTMEDIA.. 1 แผ่น
-. บางจัน / -. กรุงเทพฯ : บริษัท ออนป้า จำกัด, -. 1 แผ่น
-. อาเซียน เราเหมือนกัน เราต่างกัน / -. กรุงเทพฯ : -, -. 1 แผ่น
-. อาเซียน ประชาคมไร้พรมแดน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. เรียนรู้สมาชิก อาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. ชีวิตหลังอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. สู่อนาคตประเทศอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. ท่องโลกอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. พลเมืองอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. แบบเรียนอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, -. 1 แผ่น
-. พระเวสสันดร มหาชาติภาคทานบารมี / -. กรุงเทพฯ : GM CORPORATION CO, LTD., -. 1 แผ่น
-. ขุนช้าง ขุนแผน / -. กรุงเทพฯ : ออนป้า, -. 1 แผ่น
. จิ๋นซี ปฐมจอมจักรพรรดิ แดนมังกร / . กรุงเทพฯ : STG MULTIMEPIA., -. 1 แผ่น
-. มหาบุรุษนักรบ / -. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสีวี มัลติมีเดีย จำกัด, 2009. 1 แผ่น
. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญในท้องถิ่นโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ / . - : -, -. 1 แผ่น
-. พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร / -. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสีวี มัลติมีเดีย จำกัด, -. 1 แผ่น
-. ไกรทอง / -. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสีวี มัลติมีเดีย จำกัด, -. 1 แผ่น
-. ศรีธนญชัย / -. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสีวี มัลติมีเดีย จำกัด, -. 1 แผ่น
-. ศรีปราชญ์ กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา / -. กรุงเทพฯ : -, -. 1 แผ่น
-. ตากสินมหาราช / -. กรุงเทพฯ : บริษัท เอสีวี มัลติมีเดีย จำกัด, -. 1 แผ่น
-. สารคดี Amazing world พันธุกรรม ตอน ฮิตเลอร์กับสงครามโลก ครั้งที่ 2 / -. กรุงเทพฯ : -, -. 1 แผ่น
-. รามเกียรติ์ มิติ แอนิเมชัน / -. กรุงเทพฯ : J-Bics., -. 1 แผ่น
-. อาเซียน ธุรกิจข้ามโลก / -. กรุงเทพฯ : -, -. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศฟิลิปปินส์ / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. พระอภัยมณี ฉบับสมบูรณ์ / -. กรุงเทพฯ : บริษัท อ้อนป้า จำกัด, -. 2 แผ่น
-. วิดีทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศอินเดีย / -. กรุงเทพฯ : โจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศพม่า / -. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม, -. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศบรูไน / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศกัมพูชา / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศมาเลเซีย / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศสิงคโปร์ / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศไทย / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน รอบรู้ประชาคมอาเซียน / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น
-. วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม / -. กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555. 1 แผ่น