ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 27 Sun.May.2018
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน

ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: สิ่งพิมพ์โรงเรียน
เลขเรียก: 371.1 ส379ส 2552
ชื่อเรื่อง: สายใยรักและผูกพัน จากน้องคล้องใจพี่ กุหลาบงาม 30 กันยายน 2552
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ:
แสดงใน OPAC: ใช่

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
ยังไม่มีการใส่ข้อมูลของรายการตัวเล่ม

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
หัวเรื่องทั่วไป: หนังสือเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หัวเรื่องทั่วไป: ประวัติ--ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
หัวเรื่องทั่วไป: มุทิตาจิต 2552
เลขหมู่: 371.1
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า/เล่ม: 108 หน้า
รายละเอียดรูปเล่ม: ภาพประกอบ
เลขทะเบียน: m01001

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง :หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License