ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 16 Wed.Oct.2019
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน

ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: หนังสือทั่วไป
เลขเรียก: 616.462 ส731ร 2560
ชื่อเรื่อง: เราจะไม่เป็นเบาหวานในชาตินี้
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี
ผู้รับผิดชอบ: เด่นจูน, ผู้วาดภาพประกอบ
แสดงใน OPAC: ใช่
9786161811655

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
61BG47654 checked in 2019-08-29 15:23:01 ห้องหนังสือทั่วไป 2019-08-29 15:22:55

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN: 9786161811655
หัวเรื่องทั่วไป: เบาหวาน--การรักษา
หัวเรื่องทั่วไป: เบาหวาน--การป้องกันและการควบคุม
ราคา: 195 บาท
เลขหมู่: 616.462
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2
เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: อมรินทร์เฮลท์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า/เล่ม: 127 หน้า
รายละเอียดรูปเล่ม: ภาพประกอบ
เลขทะเบียน: g47654

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง : 9786161811655หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License