ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 16 Wed.Oct.2019
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน





ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: หนังสือทั่วไป
เลขเรียก: 495.1 ช521ห 2561
ชื่อเรื่อง: หนังสือตะลุยโจทย์ภาษาจีน 1,500 ข้อ
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบ:
แสดงใน OPAC: ใช่
9786164785274

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
49AD28181 checked in 2019-06-13 14:36:17 ห้องหนังสือทั่วไป 0000-00-00 00:00:00
49AD28182 checked in 2019-06-13 14:36:30 ห้องหนังสือทั่วไป 0000-00-00 00:00:00

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN: 9786164785274
หัวเรื่องทั่วไป: ภาษาจีน--ข้อสอบและเฉลย
ราคา: 315 บาท
เลขหมู่: 495.1
เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า/เล่ม: 664 หน้า
เลขทะเบียน: d28181%d28182

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง : 9786164785274



หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งาน



จัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License