ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 16 Wed.Oct.2019
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน

ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: หนังสือทั่วไป
เลขเรียก: 923.2593 ส243 2547
ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: สุนิสา มั่นคง และคนอื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบ:
แสดงใน OPAC: ใช่
9744176997

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
92AD28178 checked in 2019-06-17 10:45:57 ห้องหนังสือทั่วไป 0000-00-00 00:00:00
92AD28179 checked in 2019-06-17 10:46:06 ห้องหนังสือทั่วไป 0000-00-00 00:00:00

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN: 9744176997
หัวเรื่องทั่วไป: สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท--ชีวประวัติ
หัวเรื่องทั่วไป: บุญมา--ชีวประวัติ
หัวเรื่องทั่วไป: วังหน้า
หัวเรื่องทั่วไป: บุญมา--ชีวประวัติ
เลขหมู่: 923.2593
เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า/เล่ม: 93 หน้า
เลขทะเบียน: d28178%d28179

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง : 9744176997หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License