ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 16 Wed.Oct.2019
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน

ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: หนังสืออ้างอิง
เลขเรียก: อ 959.303 ท264ส 2552
ชื่อเรื่อง: 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ผู้รับผิดชอบ:
แสดงใน OPAC: ใช่
9786117217050

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
95BD26626 checked in 2019-06-19 09:58:27 ห้องอ้างอิง 0000-00-00 00:00:00

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN: 9786117217050
หัวเรื่องทั่วไป: ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-2550
หัวเรื่องทั่วไป: กรุงเทพ--ประวัติศาสตร์
เลขหมู่: 959.303
เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า/เล่ม: 399 หน้า
รายละเอียดรูปเล่ม: ภาพประกอบสี
เลขทะเบียน: d26626

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง : 9786117217050หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License