วารสาร

    การบริการวารสารในห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบให้บริการดังนี้


 • วารสารฉบับปัจจุบันจะใส่ปกพลาสติกวางบริการบนชั้น จัดเรียง ตามตัวอักษร ทั้งวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • วารสารล่วงเวลา งานวารสารจัดทำดรรชนีวารสารที่สามารถสืบค้นด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ โดยจัดทำฐานข้อมูลชื่อฐาน serial เย็บเล่มจัดเรียงตามชื่อเรื่องนำออกบริการ มีรายชื่อดังนี้
  • ใกล้หมอ
  • คณิตศาสตร์
  • แม็ค ม.1,2,3 และแม็ค ม.ปลาย
  • ศิลปวิทยาจารย์
  • หมอชาวบ้าน
 • หนังสือพิมพ์รายวัน ให้บริการฉบับที่เป็นภาษาไทย จำนวน 21ฉบับ16 ชื่อเรื่อง เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 14 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 ชื่อเรื่อง ดังนี้

     กรุงเทพธุรกิจ

คมชัดลึก

  • คิกออฟ
  • โลกวันนี้
  • สตาร์ซอคเกอร์
  • Stundent Weekly

   

     วารสารที่บริการในห้องสมุดทั้งหมดมีจำนวน 240 ชื่อเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  • วารสารภาษาไทย       จำนวน  117 ฉบับ
  • วารสารภาษาอังกฤษ    จำนวน   76 ฉบับ
  • วารสารได้เปล่า         จำนวน   41 ฉบับ

88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-222-6701, 0-222-4196 ต่อ 401


แนะนำ/ติดต่อ