ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันนี้: 23 Tue.Jul.2024
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


» สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
วิธีการใช้งาน


ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุดได้ที่นี่
สืบค้นบรรณานุกรม โดยค้นจาก:หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License