ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันนี้: 19 Sun.Jan.2020
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 7.00-18.00 น. วันเสาร์ 7.00- 14.00 น.
โทรศัพท์: 02-225-5605-8 ต่อ 401


สืบค้น บรรณานุกรม
แสดงบรรณานุกรม
ทรัพยากรใหม่
ทรัพยากรได้รับความนิยม
สืบค้นห้องสมุดอื่น
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
» ข้อมูลบรรณานุกรม
วิธีการใช้งาน

ข้อมูลบรรณานุกรม:
ประเภทวัสดุ: หนังสือและสื่อโสตฯ
คอลเลคชั่น: หนังสือทั่วไป
เลขเรียก: 428.345911 ส339ส 2541
ชื่อเรื่อง: Business Conversation สนทนาอังกฤษ ธุรกิจ
ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง:
ชื่อบุคคล: สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
ผู้รับผิดชอบ:
แสดงใน OPAC: ใช่
9741100973

ข้อมูลบรรณานุกรมของรายการตัวเล่ม:

บาร์โค้ด # คำอธิบาย สถานะ สถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่ วันกำหนดส่ง สถานที่จัดเก็บตัวเล่ม ยืมล่าสุดเมื่อ #ยืม
42BD27215 checked in 2019-08-09 10:50:43 ห้องหนังสือทั่วไป 0000-00-00 00:00:00

ข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม:
เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN: 9741100973
หัวเรื่องทั่วไป: ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี
ราคา: 170 บาท
เลขหมู่: 428.3495911
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2
เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า/เล่ม: 288 หน้า
รายละเอียดรูปเล่ม: ภาพประกอบ
เลขทะเบียน: d27215

รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง : 9741100973หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License